Herroepingsvoorwaarden en formulier

Herroeping online programma's.
Je kunt tot twee weken na je bestelling, de hele bestelling afzeggen. Dat geldt voor online programma's als vergeven in 40 dagen.
Je kunt gebruikmaken van het herroepingsformulier van Ruimte.


Ruimte doet dit omdat Judith Verwij alleen met je wil werken als jij er volledig achter staat en in gelooft. Dat maakt jullie samenwerking sterker en de toewijding in jouw groeiproces groter!


Coachingstraject Dubbel effect traject en waardevol ondernemers traject.
Bij deze trajecten geldt dat de sessies die je al hebt gedaan dienen te worden betaald.
Staat er nog een bedrag open dan betaal je het bedrag dat overeen komt met het aantal sessies dat je al hebt gedaan. Je kunt met Judith Overleggen of je dat in een keer terug betaalt of termijnen.

Heb je meer betaald dan de afgenomen sessies dan betaalt Ruimte je het verschil terug.
Ruimte heeft de vrijheid om dat bedrag in een keer terug te betalen of in twee termijnen.
Judith zal dit met je overleggen.

Modelformulier voor herroeping downloaden